Menu
home
>>
ผส.ทช.ที่ 18 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทล.3086 – บ.หนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามเร่งรัดความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3086 – บ.หนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content