Menu
home
>>
ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง

ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  สวนสวรรค์สุพรรณบุรี บนเนื้อที่หลายร้อยไร่ ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์มากมายหลายชนิด ที่นำมาจัดแสดงให้ชมในแต่ละช่วงเวลา และเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี ทั้งไม้ดอกของไทย และต่างประเทศ สีสันสดสวยงามตระการตา และไม้ใบ ไม้ผล ที่ผ่านการค้นคว้าและทำการขยายพันธุ์ จนได้พันธุ์ที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุด เพื่อจำหน่ายจ่ายแจกให้เกษตรกรได้นำไป ทำการเพาะปลูกต่อไป
โทร 
035-440360, 061-3868815, 089-8373277

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จ.สุพรรณบุรี
ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดจัดงานท่องเที่ยวขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งได้มีกำหนดการจัดงานดังนี้

ปฏิทินท่องเที่ยวหลักของศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง

 1-31 มกราคม  … เทศกาลดอกไม้เมืองหนาว
 1-29 กุมภาพันธ์  … กุมภาสัญญารัก ดอกกุหลาบ
 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม  … กระบองเพชร ดอกไม้แห่งทะเลทราย
 
1- 30 มิถุนายน  … ดอกบ้วในสวนสวรรค์
 
1 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม  … ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่
 1 กันยายน – 31 ตุลาคม  … สับปะรดสีแฟนซี
 1-30 พฤศจิกายน  … 
งานเบญจมาศบาน
 
1-15 ธันวาคม  … ทุ่งทานตะวัน วันพ่อ
 16-30 ธันวาคม  … ดอกทิวลิปบาน

*** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สอบถามข้อมูล โทร. 035-440360

Scroll Up Skip to content