Menu
home
>>
อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน – หินลาด

อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง
ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน – หินลาด
สถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ป่าเขา ผืนน้ำ ท้องฟ้า นอนนับดาว เหมาะกับการแค้มปิ้ง กางเต้นท์ หรือจะนอนบนแพ ก็มีให้บริการ เป็นสถานที่สวยงามตามธรรมชาติ จนนักท่องเที่ยวเรียกกันว่า ปางอุ๋ง สุพรรณ … เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ช่วยกันพัฒนา และดูแลพื้นที่ป่าของหมู่บ้าน ให้สามารถรับนักท่องเที่ยวแบบเรียบง่าย และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ โทร. 0924933833

รางวัลพระราชทานฯ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”
ขอแสดงความยินดีกับป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน กับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจที่ชาวพุน้ำร้อน ได้รับ อันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชน อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง และป่า
ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากมาย ในเวลานี้ สถานที่ที่เกิดจากกำลังกาย กำลังใจ และความร่วมมือของชุมชนโดยแท้จริง สถานที่ที่น่าศึกษาและนำมาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้ต้นทุนไม่มาก หากแต่มีต้นทุนทางธรรมชาติที่หาค่ามิได้ ให้กลับกลายเป็นสถานที่ยอดนิยม และได้รับคำชมจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างมาก รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” โดยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ คงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของผลงานที่ชาวชุมชุมจะต้องร่วมมือร่วมใจ เพื่อรักษาความงดงามของเรื่องราวในสถานที่แห่งนี้ไว้ “อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน”

Scroll Up Skip to content