home

วันที่ 27 ก.ย 62 คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สพ.) ร่วมรับฟังโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการข้อมูลสายด่วน 1146 เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของระบบการบริการข้อมูลสายด่วน1146การรับสายและการบันทึกข้อมูล ณ สำนักทางหลวงชนบทที18 (สพ.)

รูปภาพ: 

วันที่: 
ศุกร์, กันยายน 27, 2019 - 20:30