home

วันที่ 13 ก.ย 62 คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สพ.) ได้ร่วมรับฟังการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบเว็บไซต์กรมทางหลวงชนบท สำหรับผู้ดูแลระบบ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สพ.)

รูปภาพ: 

วันที่: 
เสาร์, กันยายน 14, 2019 - 01:00