home

วันที่ 17 ต.ค.62 นายสุรชัย ศิริดาวทอง ผส.ทช.ที่ 18 พร้อมด้วยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)

วันที่ : 17 ต.ค. 2562 10:00

วันที่ 13 ต.ค.2562 คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ : 13 ต.ค. 2562 09:15

วันที่ 13 ต.ค.2562 คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) ได้เข้าร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ : 13 ต.ค. 2562 09:15

วันที่ 9 ต.ค.2562 นายสุรชัย ศิริดาวทอง ผส.ทช.ที่ 18 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สพ.) ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบทครบรอบ 17 ปี ณ กรมทางหลวง

วันที่ : 09 ต.ค. 2562 15:15

วันที่ 30 ก.ย.62 คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สพ.) ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบหน่วยตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ (Application) บนมือถือ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สพ.)

วันที่ : 30 ก.ย. 2562 19:00

ข่าวทั้งหมด
logo
วันที่ 4 ก.ย.61 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สพ.3011 แยก ทล. 322 - บ.สวนสัก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (e-bidding)

วันที่ : 04 ก.ย. 2561 19:12

logo
วันที่ 4 ก.ย.61 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย สพ.4001 แยก ทล.3040 - บ้านโป่งกูป อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (e-bidding)

วันที่ : 04 ก.ย. 2561 19:07

logo
วันที่ 3 ก.ย.61 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย กจ.4011 แยก ทล.3390 - บ.ปลักประดู่ อ.บ่อพลอย,ด่านช้าง จ.กาญจนบุรี (e-bidding)

วันที่ : 03 ก.ย. 2561 18:14

logo
วันที่ 31 ส.ค.61 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายแยก ทล.333-บ.รางพยอม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (e-bidding)

วันที่ : 31 ส.ค. 2561 15:38

logo
วันที่ 30 ส.ค.61 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายแยก ทช.กจ.3095 - บ.ห้วยยาง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี (e-bidding)

วันที่ : 30 ส.ค. 2561 17:39

logo
วันที่ 30 ส.ค.61 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย กจ.4023 แยก ทล.3229 - บ.วังลาน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี(e-bidding)

วันที่ : 30 ส.ค. 2561 17:37

logo
วันที่ 30 ส.ค.61 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ สาย กจ.4041 แยก ทล.3199 - บ.ท่าลำใย ป้องกันหินร่วง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี (e-bidding)

วันที่ : 30 ส.ค. 2561 17:32

logo
วันที่ 29 ส.ค.61 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย นฐ.1048 แยก ทล. 4 - บ.องครักษ์ อ.เมือง จ.นครปฐม (e-bidding)

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 15:03

logo
วันที่ 28 ส.ค.61 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย กจ.4035 แยก ทล. 3443 -บ.หนองแสลบ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี(e-bidding)

วันที่ : 28 ส.ค. 2561 20:07

logo
วันที่ 27 ส.ค.61 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสาย บ.ทุ่งสมอ - บ.ดอนสระ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (e-bidding)

วันที่ : 27 ส.ค. 2561 17:22

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

วันที่ : 29 มิ.ย. 2561 15:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2561 ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 09:45

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันกัดเซาะ สาย กจ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3199-บ้านท่าลำใย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 17 พ.ค. 2561 18:45

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันกัดเซาะ สาย กจ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3199-บ้านท่าลำไย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาดิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 17 พ.ค. 2561 18:45

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันการกัดเซาะ(ป้องกันหินร่วง) สาย กจ.4041 แยกทางหลวงหมายเลข 3199(กม.ที่ 21+575)-บ้านท่าลำใย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ : 11 พ.ค. 2561 16:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

วันที่ : 10 พ.ค. 2561 15:30

ด่วน รับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งแม่บ้านและคนสวน

วันที่ : 08 พ.ค. 2561 13:45

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

วันที่ : 09 เม.ย. 2561 13:30

logo
8 เส้นทางเลี่ยงฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ : 04 เม.ย. 2561 13:30

logo
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่ : 30 มี.ค. 2561 09:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม
 

 

 

 

 

home